Dětská technická univerzita

Plzeň

Témata

OBECNÉ INFORMACE

 

Jednotlivá setkání v rámci Dětské technické univerzity budou probíhat již tradičně ve středu od 15:15 do 16:30 podle harmonogramu, který obdrží každý úspěšně zapsaný účastník. Cena za rok je 1.600,- Během celého roku budou děti kromě návštěvy pravidelných setkání na Fakultě strojní Západočeské univerzity v Plzni (kdy projdou všemi níže uvedenými tématy, která si pro ně připravily jednotlivé katedry) navštěvovat také provozovny partnerů a významných průmyslových podniků. Konkrétní informace jsou uvedeny v harmonogramu, který obdrží každý úspěšně zapsaný účastník Dětské technické univerzity. Po absolvování celého ročního kroužku a min. 70 % docházky čeká na úspěšné absolventy slavnostní promoce, kde převezmou diplomy z rukou děkana Fakulty strojní.

KKE

 

Katedra energetických strojů a zařízení

se stane pro děti průvodcem látek kolem nás a formami energie. Detailněji se zaměří na parní turbínu, fotovoltaickou energii, energii větru a vody a také jadernou energii.

KKS

 

Katedra konstruování strojů

provede děti oblastí výrobních strojů a zařízení. Odborní lektoři ukáží dětem, jak fungují jednotlivé výrobní, tvářecí a obráběcí stroje. Naučí se jednoduché stroje také sestavovat pomocí běžně dostupných stavebnic lega či merkuru. Navazovat budou vyzkoušením si dnes populárních robotů a jejich okolí a využití a v posledních 2 lekcích se zaměří na elektromobilitu.

KMM

 

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie

dětem ukáže možnosti využití nedestruktivní defektoskopie, které pomohou odhalit šizenou zlatou cihlu, využití IR termografie pro odhalení PIN, jak využít akustické emise pro otevření zaheslovaného sejfu. Zaměří se na tepelné zpracování materiálů i na principy fungování tajného písma a při exkurzi do mikrosvěta porovnají jednotlivé materiály, které se kolem nás nacházejí.

KPV

 

Katedra průmyslového inženýrství a managementu

provede děti základy managementu a asertivního vyjednávání, které si také prakticky vyzkouší. Vysvětlí dětem, co je ergonomie a vyzkouší si různé varianty testů zručnosti. Nakonec se podívají do digitální jeskyně a pomocí 3D brýlí uvidí možnosti, které nabízí virtuální realita.

KTO

 

Katedra technologie obrábění

naučí děti úvodu do 3D tisku. Pomocí montážních postupů dá dětem prostor zasoutěžit si o drobné ceny a v poslední části ukáží, jak je možné vytvářet obráběné kovové postavičky a zvířátka.

RTI

 

Regionální technologický institut

zasvětí děti do tajů 3D tisku kovů a umožní jim prohlédnout si skutečné technologické centrum s jedním z nejmodernějších vybavení v České republice.