Dětská technická univerzita

Klatovy

Témata

OBECNÉ INFORMACE

 

Jednotlivá setkání v rámci Dětské technické univerzity budou probíhat pro děti každou středu od 15:00 do 16:00 první ročník, druhý ročník 16:15 do 17:15 a třetí ročník od 17:30 do 18:30 podle harmonogramu, který obdrží každý úspěšně zapsaný účastník. Cena za rok je 1.600,- Během celého roku budou děti kromě návštěvy pravidelných setkání na Střední průmyslové škole strojní, Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech a Úhlava, o.p.s. navštěvovat také provozovny partnerů a významných průmyslových podniků. Podívají se do Plzně na Fakultu strojní a Fakultu pedagogickou a během roku navštíví také Techmania Science ceter. Program je uzpůsoben pro děti 1. stupně tak, aby jej byly schopny zvládnout a odnášely si z jednotlivých setkání pozitivní přístup a dobré zážitky. Konkrétní informace jsou uvedeny v harmonogramu, který obdrží každý úspěšně zapsaný účastník Dětské technické univerzity. Po absolvování celého ročního kroužku a min. 70 % docházky čeká na úspěšné absolventy slavnostní promoce, kde převezmou diplomy z rukou děkana Fakulty strojní.

A co nás čeká a nemine?

 

Seznámíme se s jednotlivými formy energie. Podíváme se na oblast technologie a obrábění a začneme s montážními postupy. Podíváme se se společně do světa chemie, na složení jednotlivých materiálů a budeme je testovatat. Vyzkoušíme si elektrostatiku a termo měření těla. Zjistíme, jak fungují výrobní stroje a zařízení a podíváme se na virtuální realitu a možnost jejího využití pro podniky.