Dětská technická univerzita

Klatovy

Novinky

Dětská Technická Univerzita Fakulty Strojní

 

červen 2023| Dobrá zpráva! Nové kroužky Dětské technické univerzity jsou nyní otevřeny pro přihlášky. Stačí se přihlásit přes webový prohlížeč, při vyplňování formuláře dbejte na správnost a úplnost kontaktních údajů a jména uchazeče včetně diakritiky. Kroužky budou probíhat ve školním roce 2023/2024 a další informace obdržíte v srpnu po uzavření přihlášek. Je nutné zdůraznit, že počet míst je omezený a kapacitu není možné navyšovat. Těšíme se na všechny stávající i nové tváře, které se do kroužků přihlásí. :-)

 

1. 8. 2022| Otevíráme přihlášky na nový školní rok 2022/2023! Neváhejte vyplnit přihlášku a uhradit poplatek 1600 Kč, počet míst je omezený. Na nové studenty se budeme těšit v září! 

 

24. 2. 2022 | Soutěž o Nejaktivnějšího domácího vědce DTU je u konce a my gratulujeme vítězům! Je až k neuvěření, že z celkových 10 bodů aktivity hned sedm vědců dosáhlo bodového skóre nad 90%.

Vítězství patří:

1. Jakub Chmelenský

2. Ondřej Hanák a Michael Hruška

3. Jan Chmelenský, Jakub Kůžel, Marek Nový a Jakub Semrád

Všichni účastníci soutěže se mohou těšit na zaslouženou odměnu, která jim bude předána na hodině klasické DTU.

 

17. 2. 2022 | Nestihli jste některé ze zadaných úkolů splnit včas? Nevadí.

Do 20. 2. 2022 máte možnost zaslat výstupy chybějících úkolů a připsat si tak potřebné body do soutěže.

Již příští týden se dozvíme vítěze!

 

14. 2. 2022 | Nejaktivnější domácí vědec - úkol 6/6 - Ukaž, že jsi vědec

Poslední soutěžní úkol bude velmi jednoduchý. Každého dobrého vědce musí práce bavit. Mít koníček v tom, co dělá. Ať je to cokoli. A proto bychom od vás dnes chtěli vidět, co vědeckého/technického/výzkumného baví ve volném čase vás. Podělte se s námi o svou oblíbenou činnost.

Potřebné pomůcky: může se jednat v podstatě o cokoli

Požadovaný výstup: zašlete nám krátké video či fotografii zachycující vaši oblíbenou vědeckou aktivitu. Budeme rádi i za stručný textový popis přiložený k obrazovému výstupu.

Bodové hodnocení: za každé splnění úkolu bude udělen 1 bod aktivity.

 

7. 2. 2022 | Nejaktivnější domácí vědec - úkol 5/6 - Svět energie

Náš úkol se tentokrát týká problematiky energetiky. Budeme se zabývat způsoby výroby elektřiny. Aby byl úkol spravedlivý, rozdělíme se do skupin podle věku. Vědci mladší 10 let (M) se seznámí se zdroji elektrické energie pomocí interaktivní hry a vyplní požadovaný kvíz. Starší skupina domácích vědců (S) zhlédne informativní video a samostatně vyhledá (za využití jakéhokoliv zdroje) odpověď na zadanou otázku. (Vědci si samozřejmě mohou vyzkoušet i úkol druhé skupiny.)

Pro jednoduchost se dnes budeme soustředit pouze na výrobu elektřiny za pomoci vody, větru, jaderného štěpení a spalování uhlí. Zmíněné způsoby mají společný základní princip - za pomoci energie tekutiny (voda/vzduch/pára) je roztočena tzv. turbína (součást s lopatkami). Pohybová energie turbíny je poté v tzv. generátoru přeměněna na elektřinu.

Potřebné pomůcky: M - na webové stránce https://www.svetenergie.cz/cz/pro-deti si děti zahrají hru Joulinka pomáhá zachránit město a vyplní kvíz s názvem (Ne)bezpečná elektřina ; S - na webové stránce https://www.svetenergie.cz/.../sta.../media-ke-stazeni/videa zhlédnou alespoň video Jak funguje jaderná elektrárna

Požadovaný výstup: M - zašlete nám obrázek se získaným diplomem za vyplnění kvízu ; S - byli jste seznámeni s parní turbínou. Vyhledejte nyní samostatně další turbíny, které jsou běžně používány. Napovíme - hledejte mezi vodními a větrnými turbínami. (Turbíny se liší tvarem lopatek.)

Bodové hodnocení: za získaný diplom z kvízu bude udělen 1 bod aktivity (M). Za zaslání názvů alespoň 3 dalších turbín bude udělen 1 bod aktivity (S). Navíc bude udělen další 0,5 bodu aktivity tomu, kdo přijde s nápadem, proč je hlavní hrdinkou hry právě "Joulinka" (týká se M i S; s celým úkolem mohou pomáhat rodiče).

 

31. 1. 2022 | Nejaktivnější domácí vědec - úkol 4/6 - Obráběcí proces - špona z jablka

Další ze série úkolů se zaměří na proces třískového obrábění. To je činnost, při které získávají výrobky požadovaný tvar a rozměr odebíráním materiálu. Takto odebraný odpadní materiál nazýváme třískou, či lidově šponou. Aby byl řezný proces co nejjednodušší, musí být zaručen dobrý odvod třísek z místa řezu. A vaším úkolem dnes bude si vyzkoušet práci se šponou a přijít tak na odpověď, zda je jednodušší pracovat s krátkou nebo dlouhou třískou při obrábění.

Potřebné pomůcky: jedno větší jablko, škrabka na brambory

Oloupejte postupně škrabkou slupku z jablka. Snažte se přitom o vytvoření co nejdelší spirály. U mladších domácích vědců prosíme rodiče o spolupráci a pomoc.

Požadovaný výstup: zašlete nám fotografii zobrazující vámi dosažené tvary třísek, zároveň odpovězte na otázku, zda se lépe obrábí s krátkou nebo dlouhou šponou.

Bodové hodnocení: za každou zaslanou fotografii bude udělen 1 bod aktivity. Za odpověď na otázku udělíme další 0,5 bodu aktivity. Při vytvoření velmi dlouhé špony (nad 20 cm) budete odměněni dalším 0,5 bodem aktivity.

 

24. 1. 2022 | Nejaktivnější domácí vědec - úkol 3/6 - Základy programování - micro:bit

Dnes bude naším úkolem seznámení se se základními pojmy, které musí každý programátor znát. Konkrétně půjde o mikropočítač s označením micro:bit, u něhož budeme zkoumat jednotlivé části a jejich funkce. Vaším úkolem bude zhlédnout video s první lekcí programování a odpovědět na zadané otázky.

Potřebné pomůcky: video záznam z YouTube - https://bit.ly/33yNpij

Požadovaný výstup: zašlete nám odpovědi na tyto otázky:

1. Vyjmenujte alespoň 7 různých zařízení, které můžete najít na zadní straně micro:bitu.

2. Vyjmenujte alespoň 2 různá zařízení, která se vyskytují na přední straně.

3. Jaké zařízení micro:bit obsahuje, ale zároveň ho nevidíme na přední ani na zadní straně?

Bodové hodnocení: za každý splněný úkol bude udělen 1 bod aktivity. Pokud se vám podaří dohromady vyjmenovat 13 a více pojmů, udělíme váš další 1 bod aktivity.

 

17. 1. 2022 | Nejaktivnější domácí vědec - úkol 2/6 - Sopka - Reakce hydrogenuhličitanu sodného s kyselinou octovou

Při druhém soutěžním úkolu si vyzkoušíme práci v domácí laboratoři materiálového inženýra, kde budeme zkoumat chování různorodých látek při vzájemné reakci provedené dle popisného návodu. Konkrétně půjde o reakci s neutralizační podstatou, kdy smícháme tzv. zásadu s kyselinou. Výsledkem reakce bude látka s pH bližším neutrálnímu roztoku (vodě) - proto je možné vzniklou látku z této reakce zlikvidovat v běžném odpadu.

Potřebné pomůcky: ocet, saponát nebo tekuté mýdlo, jedlá soda, tác či hluboký plech, prázdná půllitrová lahev (např. od piva, PET) - při použití lahve o jiném objemu doporučujeme upravit množství surovin, dvě lžíce, nádoba ideálně s nálevkou, trychtýř (volitelný)

Postup: Nejprve si v nádobě odměříme 80 ml octa (= 8% kyselina). Do nádoby přidáme jednu lžíci saponátu či tekutého mýdla a pořádně zamícháme. Na tác či hluboký plech postavíme prázdnou lahev a přelijeme do ní kapalinu z nádoby. Nakonec do hrdla lahve umístíme trychtýř, skrz který nasypeme do lahve naráz 1 lžíci jedlé sody (= zásada). Rychle vyjmeme pomocný trychtýř a sledujeme průběh reakce. (v případě potřeby videonávodu můžete postupovat dle videa na YouTube Fakulty strojní ZČU - Dětská technická univerzita - Pokus sopka)

Požadovaný výstup: zašlete nám krátké video s reakcí (začněte točit před přidáním jedlé sody do lahve)

Bodové hodnocení: za každé zaslané video bude udělen 1 bod aktivity.

 

10. 1. 2022| Nejaktivnější domácí vědec - úkol 1/6 - Nejvyšší konstrukce ze špaget a marshmallow

U prvního soutěžního úkolu se stanete konstruktéry, jejichž úkolem bude navrhnout a sestrojit  co nejvyšší konstrukci složenou pouze ze špaget a marshmallow. V technické terminologii váš čeká výzva v podobě prostorové prutové konstrukce zatížené vlastní vahou. Čelit budete nástrahám tuhosti, stability, vzpěru, namáhání tlakem,... Ale vy si s tím jistě poradíte!

Potřebné pomůcky: max 500 g syrových špaget a max 150 g marshmallow bonbónů. (Obě stavební složky můžete libovolně zmenšovat/zkracovat.) Žádné jiné pomůcky dovolené nejsou.

Požadovaný výstup: zašlete nám fotografii (či fotografie) vaší výsledné konstrukce (musí sama stát, nesmí být ničím podepřena; ideálně s měřidlem pro ověření výšky). Do textu ještě připište její celkovou výšku. (na fotce samozřejmě může být i hrdý konstruktér :-) )

Bodové hodnocení: všem zaslaným konstrukcím bude udělen 1 bod aktivity. Autoři tří nejvyšších staveb budou oceněni dalším 1 bodem aktivity.

 

6. 1. 2022 | Vyhlašujeme soutěž o NEJAKTIVNĚJŠÍHO DOMÁCÍHO VĚDCE DTU 2021/2022. Soutěž bude probíhat od 10. 1. do 20. 2. 2022.

Každé pondělní odpoledne zde zadáme soutěžní úkol, na jehož splnění budete mít čas až do zadání úkolu dalšího. Požadovaný výstup nám zasílejte na email pvodicko@fst.zcu.cz, ať vám může být připsán bod.

Aktivita bude po skončení soutěže odměněna. Těšíme se na vaši účast v naší soutěži.

29. 9. 2021| Vítáme všechny studenty! Zápis na kroužek v roce 2021/2022 mají naši studenti za sebou, index je vyplněný a natěšení na hodiny velké! Na první hodině to spolu roztočíme 6. října. :-)

29. 6. 2021 | POZOR!!! PŘIHLÁŠKY NA DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 JSOU SPUŠTĚNY, TAK HURÁ DO TOHO A MY SE BUDEME TĚŠIT NA ZÁŘÍ. Více informací je možno dohledat v sekci přihlášky. 

 

30. 5. 2021 | Gratulujeme všem absolventům Dětské technické univerzity v Plzni a přejeme hodně úspěchů do dalšího studia! Bylo to super!

 

5. 4. 2021 | Veselé Velikoce přejeme všem a jako nadílku jsme si pro vás připravili sérii programování,  tak si připravte micro:bity z balíčků a začínáme. Video - Programování 1. díl.

 

31. 3. 2021| Výzva pro cestující letu DTU. V balíčku jste našli šablonu ke stejnému letadlu, jako je na fotce, tak si ho nezapomeňte složit. A od příště se podíváme na micro:bite, protože se bude programovat! 

18. 3. 2021 | Balíčky již letí za vámi! Balíčky je možné vyzvednout přístí týden a to od Po: 22. 3. do Pá: 26. 3. od 8:00 do 15:00 v kanceláři Úhlavy o.p.s. 2. patro, místnost 3.14. Více informací jsme vám zaslali do e-mailů. Těšíme se předání. 

 

9. 3. 2021 | Nová videa jsou tady! Videa vychází 2x tydně a jsou nabytá vědomostmi a praktickými ukázkami. Co takhle se dozvědět něco více o hydraulicesoustruhu nebo 3D tisku? Doufáme, že se vám nové zpracování líbí a na co se ještě můžete v následujích týdnech těšit? Například na laser, celou serii videí pro mladé programátory, na videa s tématikou energetiky, na pokusy s elektřinou, či na odlévání a scenování. 

 

28. 2. 2021 | Pozor! Něco se chystá, v blízké době se můžete těšit na online obsah, který si pro vás připravili jednotliví vyučující Dětské technické univerzity. Zavedeme vás do našich laboratoří z pohodlí vašich domovů. Protože se bude jednat již o speciální ukázky, předpokládáme, že doma nebudete mít veškeré vybavení. Rádi ho našim studentům poskytneme, proto připravíme balíčky, které si budete moci u nás vyzvednout, či nechat zaslat poštou. Balíčky studentům zůstanou. Více informací jsme vám zaslali na vaše e-maily. 

 

18. 2. 2021 | Dárečky jsou na cestě za vámi. 

 

9. 2. 2021 | Děkujeme! Děkujeme za všechny fotografie, které nám zasíláte z vyrábění. Všechny zaslané fotografie odměníme dárkem! Ti z vás kteří ještě fotografii nezaslali a chtěli by, je možné tak učinit do 16. 2. 2020. Nejvíce jste posílali fotografie z vyrábění Octové sopky, což se vám ani nedivíme, jelikož to bylo skvělé a poučné odreagování i pro nás. 

Viděli jste i ostatní videa? Určitě stojí za prozkoumání. 

Převody 2

- Auto poháněné vzduchem

Zvedací plošina

Určování Ph, červené zelí

 

22. 12. 2020 | Od srdce přejeme krásné Vánoce, hodně dárků pro všechny mladé techniky a Šťastný nový rok! 

 

1. 12. 2020 | Současná situace v souvislosti s Covid-19 nám neumožňuje pokračovat v kroužku v prezenční podobě. Otevření kroužků je závislé na opatřeních vlády ČR a proto její kroky bedlivě sledujeme. Pokud by došlo ke změnám, budeme vás informovat. Prozatím jsme si připravili naučná videa, do kterých se můžete zapojit i z domova, jelikož jsou sestavena tak, aby bylo potřeba co nejvíce věcí, které máte běžně ve svých domácnostech. 

Videa je možné také dohledat na našem Facebookovém profilu - Dětská technická univerzita nebo na Youtube kanálu Fakulty strojní. Pojďte se pohodlně usadit a podívat na první z nich, začínáme z lehka a podíváme se na převody, ozubená kolečka a mechanickou energii! (spustit - video Převody 1

 
30. 9. 2020 | Vítáme naše nové i pokračující studenty na kroužcích Dětské technické univerzity!

 

4. 9. 2020 | Pozor, pozor, proběhla změna v časovém rozložení kroužků v Klatovech.

V Klatovech budou pro nově nastupující děti a děti pokračující 1. rokem kroužky probíhat od 15:00 do 16:15 pro mladší děti a od 16:15 do 17:15 pro starší děti.

Děti navštěvující DTU již třetím rokem budou mít kroužky od 17:30 do 18:30.

Všechny budou probíhat ve středy.

 

10.8. 2020 | Aktuálně se připravujeme na další ročník DTU 2020/2021, přihlášky budou spuštěny ke konci sprna. Přejeme hezký zbytek prázdnin. 

 

17.9.2019 | Emaily s rozřazením Vám byly rozeslány, pokud jste je neobrdžely, prosím, ozvěte se nám.

 

28. 8. 2019 | Přihlášky na příští rok jsou již v plném proudu.

 

Od 25.9.2019 bude spuštěn 2. ročník Dětské technické univerzity v Klatovech, který bude určen jak pro 20 již pokračujících studentů z loňského ročníku, tak pro 20 nově nastupujících dětí. Přihlášky budou spuštěny v brzké době a my se tak budeme těšit na společné setkání v září!

 

5.6.2019 se konala slavnostní promoce 1. ročníku Dětské technické univerzity v Klatovech. 20 dětí z Klatov společně s 60 dětmi z Plzně převzalo během slavnostní promoce diplomy z rukou děkana Fakulty strojní, Západočeské univerzity v Plzni v Aule v Jungmannově ulici 1 v Plzni. 

 

2.11.2017 V předminulém týdnu k nám na Dětskou technickou univerzitu zavítali reportéři z Českého rozhlasu. Záznam reportáže, která byla odvysílána v úterý najdete spolu s průvodním článkem a fotografií na jejich internetových stránkách: http://www.rozhlas.cz/plzen/zpravodajstvi/_zprava/zabavne-a-hrave-ukazuje-stroje-a-princip-jejich-provozu-detska-technicka-univerzita--1766029 

Tímto velice děkujeme za návštěvu a projevený zájem o náš projekt! 

 

9. - 13. 10. 2017 se koná Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, kde náš významný partner Siemens prezentuje projekt Dětské technické univerzity.

 

4.10.2017 děti zahájily první kroužky. Fotografie je možné vidět na facebookových stránkách.

 

27.9.2017 se v prostorách fakulty strojní, Západočeské univerzity v Plzni konala slavnostní promoce, kdy si děti převzaly indexy a úspěšně se zapsaly do studia na Dětské technické univezitě. Fotografie jsou k dispozici na našich facebookových stránkách.