Dětská technická univerzita

Tachov

Témata

OBECNÉ INFORMACE

 

Jednotlivá setkání v rámci Dětské technické univerzity budou probíhat pro děti navštěvující 5. - 6. třídu podle dohody s vyučujícími na základních školách v Tachově. Pro děti navštěvující 7. - 8. třídu pak na kroužcích pořádaných Střední průmyslovou školou Tachov - Světce 1. Během celého roku budou děti kromě návštěvy pravidelných setkání navštěvovat také provozovny partnerů a významných průmyslových podniků. Podívají se do Plzně na Fakultu strojní a během roku navštíví také Techmania Science ceter. Program je uzpůsoben pro děti tak, aby jej byly schopny zvládnout a odnášely si z jednotlivých setkání pozitivní přístup a dobré zážitky. Konkrétní informace jsou uvedeny v harmonogramu, který obdrží každý úspěšně zapsaný účastník Dětské technické univerzity. Po absolvování celého ročního kroužku a min. 70 % docházky čeká na úspěšné absolventy slavnostní promoce, kde převezmou diplomy z rukou děkana Fakulty strojní.

5. - 6. třída

 

Kroužky budou navazovat na úspěšně zavedený projekt SET, který již probíhá řadu let za podpory Německého sdružení TfK a za velké podpory průmyslových partnerů, jejichž zaměstnanci se vední kroužků věnují.

Děti se budou po celý rok věnovat elektrotechnice a nauce o materiálech a elektřině. Jednotlivé kroužky budou probíhat na ZŠ Tachov Kostelní, ZŠ Tachov Hornická a na ZŠ Tachov Zárečná. Čas bude upřesněn podle možností jednotlivých dětí, které se na kroužek přihlásí.

Děti se během školního roku podívají také do Plzně na Fakultu strojní a do Techmania Science Center, kde pro ně bude vytvořen speciální program. Během roku budou navštěvovat významné průmyslové partnery, kteří si pro ně připraví odpolední kroužky a provedou je svými výrobními prostory. 

7. - 9. třída

 

Kroužky budou navazovat na úspěšně zavedené kroužky strojírenství a robotiky, které probíhají na SPŠ Tachov - Světce. Kroužky budou probíhat v úterky či čtvrtky, podle možností dětí na základě předchozí domluvy. 

Děti se během školního roku podívají také do Plzně na Fakultu strojní a do Techmania Science Center, kde pro ně bude vytvořen speciální program. Během roku budou navštěvovat významné průmyslové partnery, kteří si pro ně připraví odpolední kroužky a provedou je svými výrobními prostory.